ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διαδικασία Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου

Ο Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος PGS αποτελεί μια μέθοδο ελέγχου των χρωμοσωμάτων των εμβρύων που προκύπτουν από εξωσωματική γονιμοποίηση με σκοπό να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αριθμητικές (τρισωμία 21, τρισωμία 13, τρισωμία 18) ή δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες καθώς και πιθανά γενετικά νοσήματα.

Η διαδικασία προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου περιλαμβάνει την δημιουργία εμβρύων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης και τα στάδια που περιλαμβάνει είναι τα ακόλουθα:

Στάδιο 1ο
Τα ζευγάρι ξεκινάει την διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη συλλογή και γονιμοποίηση των ωαρίων.

Στάδιο 2ο
Τα γονιμοποιημένα ωάρια αναπτύσσονται στο εργαστήριο για 3 ημέρες( για βιοψία 3ης ημέρας) ή για 5 ημέρες (για βιοψία 5ης ημέρας, στάδιο βλαστοκύστης)

Στάδιο 3ο
Ο κατάλληλα εκπαιδευμένος γι’ αυτή τη διαδικασία εμβρυολόγος, αφαιρεί βιοπτικό υλικό από τα υπό εξέταση έμβρυα με τη χρήση ακτίνων λέιζερ που αποκόπτει τα κύτταρα.

Στάδιο 4ο
Το βιοπτικό υλικό ελέγχεται σε εξειδικευμένα εργαστήρια γενετικής ανάλυσης είτε για χρωμοσωμικές ανωμαλίες είτε για γονίδια που σχετίζονται με μονογονιδιακές ασθένειες.

Στάδιο 5ο
Βάσει των αποτελεσμάτων της γενετικής ανάλυσης, μόνο υγιή έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα της γυναίκας ενώ ταυτόχρονα τα επιπλέον υγιή έμβρυα καταψύχονται για να χρησιμοποιηθούν σε πιθανό επόμενο κύκλο.