ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Γενετικής – Μοριακής Βιολογίας

Προγεννητικός Έλεγχος

Βιοχημικές Εξετάσεις

 • Άλφα – τεστ
 • Βήτα – τεστ
 • AFP
 • Βιοχημικός προγεννητικός έλεγχος α’ τριμήνου ( PAPP-A , Free β-HCG )
 • Anti – Mullerian Hormone ( δείκτης ύπαρξης ωαρίων στη γυναίκα)

 

Ανδρική Υπογονιμότητα

 • Ινοκυστική νόσος
 • Μικροελλείψεις χρωμοσώματος Υ (AZF)
 • Καρυότυπος περιφερικού αίματος
 • Υποδοχέας (receptor) ανδρογονικός (γονίδιο AR ή επέκταση νουκλεοτιδίων CAG)
 • FISH σε σπερματικό υγρό
 • DNA fragmentation σπέρματος

 

Κυτταρογενετική

 • Καρυότυπος περιφερικού αίματος
 • Καρυότυπος αμνιακού υγρού (+ AFP)
 • Καρυότυπος σε προϊόντα αποβολής
 • Καρυότυπος χοριακών λαχνών (άμεση μέθοδος + καλλιέργεια)
 • Panel: καρυότυπος αμνιακού υγρού
  – έλεγχος ανευπλοειδίας για τα χρωμοσώματα 13, 18, 21, Χ,Υ με PCR (AMNIO – PCR)
  – ανίχνευση της κυριότερης μετάλλαξης ΔF 508 για την κυστική ίνωση.

 

Έλεχγος Καθ’ εξίν Αποβολών – Υπογονιμότητας

Α. Ανοσολογικός έλεγχος

 • Αυτοαντισώματα ΑΝΑ, ΑΜΑ, ASMA, LAC, ACA, ATA, ENA κ.α.
 • NK cells ( CD3- , CD16+, CD56+ )
 • Cross – match (APCA)

Β. Θρομβοφιλική διάθεση

 • ΡΤ, ΡΤΤ, Ινωδογόνο
 • Αντιθρομβίνη ΙΙI

Γονιδιακές εξετάσεις (PCR)

 • F V Leiden
 • F II (προθρομβίνη) mut G20210A
 • MTHFR , mut C677T, mut A1298C (γονίδιο ομοκυστεϊνης) κ.α.

Γ. Μικροβιολογικός έλεγχος κολπικού – τραχηλικού υγρού και σπέρματος (συμπεριλαμβάνονται χλαμύδια , μυκόπλασμα , ουρεάπλασμα, ναισσέρεια)

Δ. Έλεγχος λοιμώξεων ( Ερυθρά, CMV, Toxo, Έρπητας ΙΙ, Parvo B19)

Ε. Καρυότυπος ζεύγους ή/ και καρυότυπος κυήματος αποβολής.

ΣΤ. Fragile X (Εύθραυστο Χ) – FRAXA, FRAXE.

Ζ. Anti – Mullerian hormone

Η. Εξετάσεις ανδρικής υπογονιμότητας

 

Λοιμώξεις (με μοριακές τεχνικές)

 • Ερυθρά RT-PCR
 • CMV PCR
 • Toxoplasma gondii – PCR
 • Parvovirus B19 – PCR
 • Χλαμύδια τραχώματος – PCR
 • Μυκόπλασμα genitalium – PCR
 • Ureaplasma urealitycum – PCR
 • HBV – PCR (Hepatitis B)
 • HCV – RT – PCR (Hepatitis C)
 • HPV – PCR (Papilloma virus) screening ή / και τυποποίηση κ.α.

 

Μοριακή Ογκολογία

 • Εξέταση γονιδίου BRCA1 – BRCA2 (καρκίνος μαστού και ωοθηκών)
 • Άλλα σύνδρομα κληρονομικού καρκίνου

 

Συγγενείς Ενδοκρινοπάθειες
Ο υποδοχέας άρρενος (AR),  υποδοχέας θήλεος (ER) κ.α.

 

Μοριακή Γενετική

 • Κυστική Ίνωση (CFTR)
 • Εύθραυστο Χ (Fragile X) ή σύνδρομο Martin-Bell (FRAXA-FRAXE)
 • Συγγενης κώφωση (γονίδιο CX26- κονεξίνης 26)
 • Αχονδροπλασία (κυριότερες μεταλλάξεις γονιδίου FGFR3)- Υποχονδροπλασία κ.α.

 

Έλεγχος Πατρότητας – Συγγένειας

 • Test πατρότητας
 • Μιτοχονδριακό DNA
 • DNA πυρήνα
 • Test ζυγωτού
 • Test συγγένειας

 

Φαρμακογενετική
Ανταπόκριση του οργανισμού σε διάφορα φάρμακα : όπως αντιβιοτικά, χημειοθεραπευτικά κ.α.

 

Μοριακή Κυτταρογενετική (FISH)

 • Σύνδρομο Prader-Willi
 • Σύνδρομο Angelman
 • Σύνδρομο Di George

 

Οστεοπόρωση

 

Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Σχετικά με εξειδικευμένες  εξετάσεις, το ΙΑΚΕΝΤΡΟ συνεργάζεται σε εργαστηριακό επίπεδο με εργαστήρια γενετικής-μοριακής βιολογίας για την πραγματοποίησή τους.