ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Παρένθετη Μητέρα

Η παρένθετη μητρότητα (δανεική μήτρα) βρίσκει εφαρμογή όταν η γυναίκα δεν διαθέτει λειτουργική μήτρα ή δεν είναι δυνατόν να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους. Στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας τα βασικά πρόσωπα είναι δύο γυναίκες.

Η βιολογική μητέρα και η παρένθετη μητέρα, εκείνη δηλαδή που κυοφορεί το έμβρυο και γεννά το παιδί της πρώτης.

Η κυοφορία του εμβρύου ενός ζευγαριού από τρίτη γυναίκα επιτρέπεται με δικαστική άδεια, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία μεταξύ του ζευγαριού που καταφεύγει στη δανεική μήτρα και της γυναίκας που δέχεται να κυοφορήσει .

Οι ενδείξεις για τη χρήση παρένθετης μήτρας περιλαμβάνουν:

 • συγγενή απουσία μήτρας (σύνδρομο Mayer-Rokitansky)
 • συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης της μήτρας
 • πολλαπλά ινομυώματα της μήτρας
 • ορισμένες ιατρικές παθήσεις που καθιστούν την εγκυμοσύνη επικίνδυνη για τη ζωή μιας γυναίκας, όπως οι συγγενείς καρδιοπάθειες
 • περιπτώσεις πολλαπλών αποβολών
 • επιλεγμένες περιπτώσεις πολλαπλών αποτυχιών σε προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης
 • σύνδρομο ASHERMAN (πολλαπλές ενδομήτριες συμφύσεις)

 

Νομοθεσία και παρένθετη μητρότητα

 • Η ταυτότητα των ωαρίων ή των δοτών/τριών γαμετών δεν αποκαλύπτεται στα πρόσωπα που θέλουν ν’ αποκτήσουν παιδί με δωρεά γονιμοποιημένων ωαρίων ή γαμετών
 • Απαγορεύεται ρητά λόγω της αυτονόητης αντίθεσης στα χρηστά ήθη, η παραχώρηση γεννητικού υλικού με οικονομικό αντάλλαγμα
 • Με δικαστική άδεια επιτρέπεται η μεταφορά των ξένων γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα της κυοφόρου γυναίκας
 • Η αιτούσα την άδεια είναι αποκλειστικά η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο και αδυνατεί για ιατρικούς λόγους να κυοφορήσει ενώ δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας της.
 • Στην παρένθετη μητρότητα πρέπει να έχουν διενεργηθεί ιατρικές εξετάσεις τόσο στη γυναίκα που πρόκειται να κυοφορήσει, όσο και σε αυτούς που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο ενώ είτε η βιολογική ή η παρένθετη μητέρα πρέπει να κατοικούν στην Ελλάδα. Επιπλέον, το ωάριο πρέπει να προέρχεται όχι από την παρένθετη μητέρα, αλλά είτε από τη γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί, είτε από τρίτη γυναίκα ως δότρια ωαρίων.
 • Στην περίπτωση της παρένθετης μητρότητας η νομική καθοδήγηση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης πρέπει να γίνει Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του ζευγαριού, του κέντρου και της παρένθετης μητέρας, προκειμένου να προστατευθούν όλες οι πλευρές. Σύμφωνα με το νομοθέτη, η συμφωνία για την κυοφορία γίνεται γραπτώς και χωρίς κάποιο αντάλλαγμα