ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κατάψυξη Γενετικού Υλικού

Η εξέλιξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και η ανάπτυξη ολοένα και πιο προηγμένων τεχνικών, μας δίνουν τη δυνατότητα της κρυοσυντήρησης και φύλαξης γενετικού υλικού τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας.

Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η γονιμότητά τους για το μέλλον, όπου και όταν αυτό επιβάλλεται. Με τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης είναι δυνατό να διατηρηθούν:

Για τον άνδρα

  • Δείγμα σπέρματος σε περιπτώσεις ολιγοασθενοσπερμίας, υποψίας φθίνουσας πορείας της αναπαραγωγικής ικανότητας ή δυσκολίας κατά την παραγωγή σπέρματος.
  • Τμήματα ορχικού ιστού μετά από βιοψία όρχεων, σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας
  • Δείγματα σπέρματος σε περιπτώσεις που ο άνδρας ή ο έφηβος πρόκειται να υποβληθεί σε ογκολογική θεραπεία

Για τη γυναίκα

  • Μη γονιμοποιημένα ωάρια, για τη διατήρηση της γονιμότητάς της γυναίκας είτε για ιατρικούς είτε για κοινωνικούς/ηθικούς λόγους.
  • Τμήματα ωοθηκικού ιστού, όταν επιβάλλεται ογκολογική θεραπεία

Για το ζευγάρι

Μπορούν να κρυοσυντηρηθούν έμβρυα που έχουν προκύψει από διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η εμβρυομεταφορά σε επόμενο κύκλο, όταν αυτό ενδείκνυται (πχ κατά το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών)