ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εμβρυομητρική Iατρική

Μαιευτικά Υπερηχογραφήματα 

  • Υπερηχογραφική Μέτρηση Αυχενικής Διαφάνειας Εμβρύου
    11η – 14η εβδομάδα κύησης
  • Μαιευτικό Διακολπικό Υπερηχογράφημα
    14η – 16η εβδομάδα κύησης, πρώιμη προγενετική διάγνωση ανατομικών ανωμαλιών του εμβρύου
  • Μαιευτικό Υπερηχογράφημα Επιπέδου ΙΙ
    18η – 20η εβδομάδα κύησης, διάγνωση ανατομικών ανωμαλιών του εμβρύου

Υπερηχοκαρδιογράφημα Εμβρύου
20η – 22η εβδομάδα κύησης. Διάγνωση συγγενών καρδιοπαθειών του εμβρύου

Αμνιοπαρακέντηση
(17η – 18η εβδομάδα κύησης)

Βιοψία Χοριακών Λαχνών
(11η -12η εβδομάδα κύησης)

Ομφαλιδοπαρακέντηση
Λήψη αίματος από τον ομφάλιο λώρο του εμβρύου (>20η εβδομάδα κύησης)

Καρδιοτοκογράφημα
Βιοφυσικό Προφίλ του εμβρύου για τον έλεγχο των φυσιολογικών λειτουργιών του

Έγχρωμο doppler κύησης

Κύηση Υψηλού Κινδύνου
Αντιμετώπιση κυήσεων επιπλεγμένων με αιματολογικά, ενδοκρινολογικά νοσήματα όπως, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση κ.α.

Βιοψία Δέρματος Εμβρύου
Ενδομήτρια Θεραπεία Εμβρύου
Ενδομήτρια Μετάγγιση Αίματος στο Έμβρυο (ασυμβατότητα Rhesus)
Ενδομήτρια Παροχέτευση Αποφρακτικών Ουροπαθειών
Ενδομήτρια Παροχέτευση Συλλογής Υγρών από το Θώρακα του Εμβρύου
Μείωση Εμβρύων με Υπερηχογραφική Καθοδήγηση σε Πολλαπλή Κύηση
Ενδοσκοπικές Επεμβάσεις στο Έμβρυο
Πληροφορίες για την Τερατογόνο Δράση των Φαρμάκων στα Έμβρυα