ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Η κατάψυξη ωαρίων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1987, όμως η προτεινόμενη μέθοδος έδινε φτωχά αποτελέσματα. Από το 2005 που άρχισε να χρησιμοποιείται η νέα μέθοδος κατάψυξης (υαλοποίηση ή vitrification) τα αποτελέσματα είναι άριστα και η επιβίωση των ωαρίων πλησιάζει το 100%.

Μία από τις σημαντικότερες προόδους στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αποτελεί σήμερα η υαλοποίηση των ωαρίων. Αυτή η τεχνική της ταχείας κατάψυξης επιτρέπει πλέον στα ευαίσθητα ωάρια να παγώσουν αρκετά γρήγορα ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή τους.

Με την μέθοδο της υαλοποίησης των ωαρίων ανοίγονται νέες προοπτικές για την διατήρηση της γονιμότητάς των γυναικών. Πολλές γυναίκες καθυστερούν την διαδικασία της εγκυμοσύνης για κοινωνικούς λόγους, μειώνοντας κατά πολύ τα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης, λόγω σταδιακής μείωσης των ¨καλής ποιότητας¨ ωαρίων.  Η υαλοποίηση προσφέρει στις γυναίκες αυτές την δυνατότητα να κρυοσυντηρήσουν τα ωάριά τους όταν ακόμη βρίσκονται σε νεαρή ηλικία και να τα χρησιμοποιήσουν μετέπειτα. Μία ακόμα σημαντικότερη εφαρμογή της μεθόδου είναι η διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε ογκολογική θεραπεία, δίνοντας τους την ελπίδα απόκτησης ενός παιδιού στο μέλλον. Η κρυοσυντήρηση των ωαρίων μέσω της υαλοποίησης χρησιμοποιείται επίσης στη δημιουργία τραπεζών ωαρίων δοτριών καθώς και σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας του συντρόφου κατά τη διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η διαδικασία της υαλοποίησης διαρκεί λίγα λεπτά και βασική της αρχή είναι η υπερταχεία κρυοσυντήρηση των ωαρίων με στόχο την αποφυγή δημιουργίας ενδοκυτταρικών κρυστάλλων. Η χρήση νέας γενιάς κρυοπροστατευτικών προστατεύει τα ωάρια από πιθανόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν από την διαδικασία της κρυοσυντήρησης και ο συνδυασμός τους με την υπερταχεία κατάψυξη οδηγεί τα ωάρια απευθείας στην υαλώδη φάση (γυαλί) παρακάμπτοντας την φάση δημιουργίας κρυστάλλων πάγου.

Η μονάδα μας ήταν από τις πρώτες που εφάρμοσαν την τεχνική της υαλοποίησης στην Ελλάδα. Σήμερα, τα ποσοστά επιβίωσης των ωαρίων πλησιάζουν το 100% και τα ποσοστά εγκυμοσύνης φτάνουν το 70%.