ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κατάψυξη Ωοθηκικού Ιστού

Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού αποτελεί έναν τρόπο διατήρησης της γυναικείας γονιμότητας όταν αυτή απειλείται από τις εφαρμοζόμενες θεραπείες για κακοήθη νοσήματα. Αν και πρόκειται για μία πολλά υποσχόμενη τεχνική, βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο.

Κατά τη διαδικασία, αφαιρείται λαπαροσκοπικά τμήμα των ωοθηκών που περιέχει πολλά άωρα ωοθυλάκια και στη συνέχεια καταψύχεται με την τεχνικής της υαλοποίησης.

Με αυτόν τον τρόπο παρέχονται οι εξής μελλοντικές προοπτικές:

  • Ορθοτοπική μεταμόσχευση, δηλαδή επανατοποθέτηση του μοσχεύματος στην ανατομική θέση της ωοθήκης.
  • Ετεροτοπική μεταμόσχευση, δηλαδή τοποθέτηση του ιστού σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος,  πχ υποδόρια.
  • Ωρίμανση in vitro των πρωτογενών ωοθυλακίων και των ανώριμων ωαρίων μέχρι να φθάσουν στο στάδιο του ώριμου ωαρίου και να καταστούν ικανά να γονιμοποιηθούν με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η πρόοδος που παρατηρείται στον τομέα της κρυοσυντήρησης ωοθηκικού ιστού είναι συνεχής και παρέχει ελπίδα για τεκνοποίηση. Πρόσφατα, η ομάδα μας πραγματοποίησε με επιτυχία επανεμφύτευση ωοθηκικού ιστού ο οποίος είχε κρυοσυντηρηθεί στο ΙΑΚΕΝΤΡΟ με σκοπό την διατήρηση γονιμότητας σε ασθενή με γυναικολογικό καρκίνο.