ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κατάψυξη Ορχικού Ιστού

Η κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού αφορά στον ιστό που περιέχει ώριμα σπερματοζωάρια, τα οποία μπορούν να εξαχθούν μετά την απόψυξη και να χρησιμοποιηθούν για μικρογονιμοποίηση.

Πότε χρησιμοποιείται
Η λήψη βιοψίας ορχικού ιστού κρίνεται απαραίτητη σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας με σκοπό αφενός την επιβεβαίωση παρουσίας ή μη σπερματοζωαρίων και αφετέρου την λήψη και κρυοσυντήρησή τους. Η σημαντικότερη όμως εφαρμογή της τεχνικής είναι η χρήση της κατάψυξης ορχικού ιστού ως μέτρο πρόληψης της γονιμότητας σε άντρες που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία για καρκίνο και κινδυνεύουν μετά τη θεραπεία να είναι αζωοσπερμικοί και σε άρρενα παιδιά και εφήβους που πάσχουν από δυνητικά ιάσιμες κακοήθεις νεοπλασίες, των οποίων όμως οι όρχεις βρίσκονται σε στάδιο πρώιμο της έναρξης της σπερματογένεσης και κινδυνεύουν από την αντικαρκινική φαρμακευτική θεραπεία.

Πως πραγματοποιείται
Συνήθως, λαμβάνονται ιστοτεμάχια από κάθε όρχι τα οποία κόβονται σε μικρότερα μέρη. Ένα ιστοτεμάχιο από κάθε όρχι αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση, ενώ τα υπόλοιπα φυλάσσονται στην κρυοσυντήρηση. Τα ιστοτεμάχια που πρόκειται να κρυοσυντηρηθούν τοποθετούνται σε κρυοφιαλίδια με τα κατάλληλα κρυοπροστατευτικά και μετά από ειδικό πρωτόκολλο κρυοσυντήρησης τοποθετούνται σε υγρό άζωτο στους -196°C, όπου παραμένουν μέχρι να χρησιμοποιηθούν για μικρογονιμοποίηση.