ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κατάψυξη Σπέρματος

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη μέθοδο που εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία και χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά επιβίωσης των σπερματοζωαρίων μετά την απόψυξη.

Το δείγμα σπέρματος κατόπιν επεξεργασίας και με τη χρήση κατάλληλων κρυοπροστατευτικών παραγόντων, φυλάσσεται σε υγρό άζωτο (-196oC) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί το ζεύγος.

Ενδείξεις:

  • Όπου ο σύζυγος αδυνατεί να είναι παρών στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης με στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας
  • Πριν από την έναρξη χημειοθεραπείας ή χειρουργείου που μπορούν να επηρεάσουν τον αριθμό ή/και την ποιότητα του σπέρματος

Η περίοδος φύλαξης του δείγματος είναι πέντε έτη και μπορεί να παραταθεί με έγγραφη αίτηση του δικαιούχου.