ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δημοσιεύσεις και Άρθρα

Όλη η αρθρογραφία των δημοσιεύσεων και των άρθρων του επιστημονικού προσωπικού και των συνεργατών του ΙΑΚΕΝΤΡΟΥ, που αφορούν στο χώρο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, της εμβρυομητρικής ιατρικής, της γενετικής και της μοριακής βιολογίας.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.
2018 Sep 5;230:36-40. doi: 10.1016/j.ejogrb.2018.09.001. [Epub ahead of print]
Anatomic distribution of endometriosis: A reappraisal based on series of 1101 patients.
Audebert A1, Petousis S2, Margioula-Siarkou C3, Ravanos K3, Prapas N3, Prapas Y3.

Declining Sperm Counts… or Rather Not? A Mini Review.
Ravanos K, Petousis S, Margioula-Siarkou C, Papatheodorou A, Panagiotidis Y, Prapas N, Prapas Y.
Obstet Gynecol Surv. 2018 Oct;73(10):595-605.

History of endometriosis may adversely affect the outcome in menopausal recipients of sibling oocytes.
Prapas Y, Goudakou M, Matalliotakis I, Kalogeraki A, Matalliotaki C, Panagiotidis Y, Ravanos K, Prapas N.
Reprod Biomed Online. 2012 Nov;25(5):543-8. doi: 10.1016/j.rbmo.2012.07.020. Epub 2012 Aug 8.

Cryptic sperm defects may be the cause for total fertilization failure in oocyte donor cycles.
Goudakou M, Kalogeraki A, Matalliotakis I, Panagiotidis Y, Gullo G, Prapas Y.
Reprod Biomed Online. 2011 Oct 30.

Anti-Mullerian Hormone (AMH) levels in serum and follicular fluid as predictors of ovarian response in stimulated (IVF and ICSI) cycles.
Tolikas A, Tsakos E, Gerou S, Prapas Y, Loufopoulos A.
Hum Fertil (Camb). 2011 Dec;14(4):246-53. doi: 10.3109/14647273.2011.608464.

Cytoskeletal analysis of human blastocysts by confocal laser scanning microscopy following vitrification.
Chatzimeletiou K, Morrison EE, Panagiotidis Y, Vanderzwalmen P, Prapas N, Prapas Y, Tarlatzis BC, Handyside AH.
Hum Reprod. 2012 Jan;27(1):106-13.

Amniocentesis-related adverse outcomes according to placental location and risk factors for fetal loss after midtrimester amniocentesis.
Kalogiannidis I, Prapa S, Dagklis T, Karkanaki A, Petousis S, Prapas Y, Prapas N.
Clin Exp Obstet Gynecol. 2011;38(3):239-42.

Improved recovery using multimodal perioperative analgesia in minimally invasive myomectomy: a randomised study.
Xiromeritis P, Kalogiannidis I, Papadopoulos E, Prapas N, Prapas Y.
Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2011 Aug;51(4):301-6. doi: 10.1111/j.1479-828X.2011.01333.x.

Parity affects pregnancy outcomes in women 35 and older.
Kalogiannidis I, Margioula-Siarkou C, Petousis S, Masoura S, Goutzioulis A, Traianos A, Prapas N, Agorastos T.
Clin Exp Obstet Gynecol. 2011;38(2):146-9.

Adjusted risk for trisomy 21 after the anomaly scan. How accurate is the Fetal Medicine Foundation algorithm?
Dagklis TI, Kalogiannidis II, Prapa SM, Prapas YM, Prapas NM.
Arch Gynecol Obstet. 2011 Jul 20.

Intravaginal misoprostol reduces intraoperative blood loss in minimally invasive myomectomy: a randomized clinical trial.
Kalogiannidis I, Xiromeritis P, Prapas N, Prapas Y.
Clin Exp Obstet Gynecol. 2011;38(1):46-9.

Amniocentesis-related adverse outcomes in diamniotic twins: is there a difference compared to singleton pregnancies?
Kalogiannidis I, Petousis S, Prapa S, Dagklis T, Karkanaki A, Prapas Y, Prapas N.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 Mar;155(1):23-6.

[Closed carrier device: a reality to vitrify oocytes and embryos in aseptic conditions].
Vanderzwalmen P, Zech N, Prapas Y, Panagiotidis Y, Papatheodorou A, Lejeune B, Jareño D, Vanderzwalmen S, Ectors F.
Gynecol Obstet Fertil. 2010 Sep;38(9):541-6. Epub 2010 Aug 25. French.

Infant births during the internal night are at increased risk for operative delivery and NICU admission.
Kalogiannidis I, Margioula-Siarkou C, Petousis S, Goutzioulis M, Prapas N, Agorastos T.
Arch Gynecol Obstet. 2011 Jul;284(1):65-71. Epub 2010 Jul 23.

Double GnRH-antagonist dose before HCG administration may prevent OHSS in oocyte-donor cycles: a pilot study.
Prapas Y, Panagiotidis I, Kalogiannidis I, Gjata E, Papatheodorou A, Prapa S, Kasapi L, Goudakou M, Prapas N.
Reprod Biomed Online. 2010 Aug;21(2):159-65. Epub 2010 Jun 2.

Previous cesarean section increases the risk for breech presentation at term pregnancy.
Kalogiannidis I, Masouridou N, Dagklis T, Masoura S, Goutzioulis M, Prapas Y, Prapas N.
Clin Exp Obstet Gynecol. 2010;37(1):29-32.

Aseptic vitrification of blastocysts from infertile patients, egg donors and after IVM.
Vanderzwalmen P, Ectors F, Grobet L, Prapas Y, Panagiotidis Y, Vanderzwalmen S, Stecher A, Frias P, Liebermann J, Zech NH.
Reprod Biomed Online. 2009 Nov;19(5):700-7.

Genetics of polycystic ovary syndrome.
Prapas N, Karkanaki A, Prapas I, Kalogiannidis I, Katsikis I, Panidis D.
Hippokratia. 2009 Oct;13(4):216-23.

Laparoscopically assisted myomectomy versus abdominal myomectomy in short-term outcomes: a prospective study.
Kalogiannidis I, Prapas N, Xiromeritis P, Prapas Y.
Arch Gynecol Obstet. 2010 May;281(5):865-70. Epub 2009 Aug 5.

Operative vaginal delivery in singleton term pregnancies: short-term maternal and neonatal outcomes.
Prapas N, Kalogiannidis I, Masoura S, Diamanti E, Makedos A, Drossou D, Makedos G.
Hippokratia. 2009 Jan;13(1):41-5.

GnRH antagonists and endometrial receptivity in oocyte recipients: a prospective randomized trial.
Prapas N, Tavaniotou A, Panagiotidis Y, Prapa S, Kasapi E, Goudakou M, Papatheodorou A, Prapas Y.
Reprod Biomed Online. 2009 Feb;18(2):276-81.

Low-dose human chorionic gonadotropin during the proliferative phase may adversely affect endometrial receptivity in oocyte recipients.
Prapas N, Tavaniotou A, Panagiotidis Y, Prapa S, Kasapi E, Goudakou M, Papatheodorou A, Prapas Y.
Gynecol Endocrinol. 2009 Jan;25(1):53-9.

Laparoscopy vs laparoscopically assisted myomectomy in the management of uterine myomas: a prospective study.
Prapas Y, Kalogiannidis I, Prapas N.
Am J Obstet Gynecol. 2009 Feb;200(2):144.e1-6. Epub 2008 Nov 18.

Clear cell ovarian carcinoma following polymyositis diagnosis: a case report and review of the literature.
Kalogiannidis I, Papanikolaou A, Xanthakis I, Makedos A, Prapas N.
Hippokratia. 2008 Jul;12(3):181-5.

The centrosome and early embryogenesis: clinical insights.
Chatzimeletiou K, Morrison EE, Prapas N, Prapas Y, Handyside AH.
Reprod Biomed Online. 2008 Apr;16(4):485-91. Review.

Yolk sac size and embryonic heart rate as prognostic factors of first trimester pregnancy outcome.
Varelas FK, Prapas NM, Liang RI, Prapas IM, Makedos GA.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008 May;138(1):10-3. Epub 2007 Aug 10.

Anovulation and ovulation induction.
Katsikis I, Kita M, Karkanaki A, Prapas N, Panidis D.
Hippokratia. 2006 Jul;10(3):120-7.

Late pregnancy complications in polycystic ovarian syndrome.
Katsikis I, Kita M, Karkanaki A, Prapas N, Panidis D.
Hippokratia. 2006 Jul;10(3):105-11.

Comparison of effects of zona drilling by non-contact infrared laser or acid Tyrode’s on the development of human biopsied embryos as revealed by blastomere viability, cytoskeletal analysis and molecular cytogenetics.
Chatzimeletiou K, Morrison EE, Panagiotidis Y, Prapas N, Prapas Y, Rutherford AJ, Grudzinskas G, Handyside AH.
Reprod Biomed Online. 2005 Dec;11(6):697-710.

Twin gestation in older women: antepartum, intrapartum complications, and perinatal outcomes.
Prapas N, Kalogiannidis I, Prapas I, Xiromeritis P, Karagiannidis A, Makedos G.
Arch Gynecol Obstet. 2006 Feb;273(5):293-7. Epub 2005 Nov 11. Review.

GnRH agonist versus GnRH antagonist in oocyte donation cycles: a prospective randomized study.
Prapas N, Prapas Y, Panagiotidis Y, Prapa S, Vanderzwalmen P, Schoysman R, Makedos G.
Hum Reprod. 2005 Jun;20(6):1516-20. Epub 2005 Apr 28.

Spindle abnormalities in normally developing and arrested human preimplantation embryos in vitro identified by confocal laser scanning microscopy.
Chatzimeletiou K, Morrison EE, Prapas N, Prapas Y, Handyside AH.
Hum Reprod. 2005 Mar;20(3):672-82. Epub 2005 Feb 2.

Cervical dilatation has a positive impact on the outcome of IVF in randomly assigned cases having two previous difficult embryo transfers.
Prapas N, Prapas Y, Panagiotidis Y, Prapa S, Vanderzwalmen P, Makedos G.
Hum Reprod. 2004 Aug;19(8):1791-5. Epub 2004 Jun 3.

Absence of leptin expression and secretion by human luteinized granulosa cells.
Karamouti M, Kollia P, Karligiotou E, Kallitsaris A, Prapas N, Kollios G, Seferiadis K, Vamvakopoulos N, Messinis IE.
J Mol Endocrinol. 2003 Aug;31(1):233-9.

Assessment of blood flow velocity waveforms of the pulmonary circulation by multigate spectral Doppler scanning and traditional pulsed Doppler ultrasonography.
Liang RI, Prapas N, Detti L, Cosmi E, Copel JA, Mari G.
J Ultrasound Med. 2002 Jan;21(1):31-7.

Ultrasound-guided embryo transfer maximizes the IVF results on day 3 and day 4 embryo transfer but has no impact on day 5.
Prapas Y, Prapas N, Hatziparasidou A, Vanderzwalmen P, Nijs M, Prapa S, Vlassis G.
Hum Reprod. 2001 Sep;16(9):1904-8.

Color Doppler imaging of placental masses: differential diagnosis and fetal outcome.
Prapas N, Liang RI, Hunter D, Copel JA, Lu LC, Pazkash V, Mari G.
Ultrasound Obstet Gynecol. 2000 Nov;16(6):559-63.

Congenital malformations after intracytoplasmic injection of spermatids.
Zech H, Vanderzwalmen P, Prapas Y, Lejeune B, Duba E, Schoysman R.
Hum Reprod. 2000 Apr;15(4):969-71.

Assessment of Doppler velocimetry of the fetal umbilical artery by multigate spectral Doppler scanning and traditional pulsed Doppler ultrasonography plus color flow mapping.
Prapas N, Mari G, Liang RI, Copel JA.
J Ultrasound Med. 1999 Dec;18(12):831-5.

Spermatid injection: reconsidering spermatid injection.
Prapas Y, Chatziparasidou A, Vanderzwalmen P, Nijs M, Prapas N, Lejeune B, Vlassis G, Schoysman R.
Hum Reprod. 1999 Sep;14(9):2186-8. Review. No abstract available.

Is there a future for spermatid injections?
Vanderzwalmen P, Nijs M, Stecher A, Zech H, Bertin G, Lejeune B, Vandamme B, Chatziparasidou A, Prapas Y, Schoysman R.
Hum Reprod. 1998 Dec;13 Suppl 4:71-84. Review.

Effect of treatment with GnRH agonists on new markers of bone metabolism.
Kukuvitis A, Bildiris J, Prapas Y, Tsamis D, Papadimas J, Dimitriadou A, Vlassis G.
Gynecol Obstet Invest. 1999;47(3):194-6.

The window for embryo transfer in oocyte donation cycles depends on the duration of progesterone therapy.
Prapas Y, Prapas N, Jones EE, Duleba AJ, Olive DL, Chatziparasidou A, Vlassis G.
Hum Reprod. 1998 Mar;13(3):720-3.

Pregnancy outcome after prenatal quinolone exposure. Evaluation of a case registry of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS).
Schaefer C, Amoura-Elefant E, Vial T, Ornoy A, Garbis H, Robert E, Rodriguez-Pinilla E, Pexieder T, Prapas N, Merlob P.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1996 Nov;69(2):83-9.

The echoguide embryo transfer maximizes the IVF results.
Prapas Y, Prapas N, Hatziparasidou A, Prapa S, Nijs M, Vanderzwalmen P, Vlassis G, Jones EE.
Acta Eur Fertil. 1995 May-Jun;26(3):113-5.

Pregnancy outcome after periconceptional and first-trimester exposure to methoxsalen photochemotherapy.
Garbis H, Eléfant E, Bertolotti E, Robert E, Serafini MA, Prapas N.
Arch Dermatol. 1995 Apr;131(4):492-3. No abstract available.

Laparoscopic tubal surgery. A retrospective comparative study of open microsurgery versus laparoscopic surgery.
Prapas Y, Prapas N, Papanicolaou A, Asprodinis S, Vlassis G.
Acta Eur Fertil. 1995 Mar-Apr;26(2):81-3.

Ovarian hyperstimulation syndrome and heterotopic pregnancy after IVF.
Prapas Y, Prapas N, Chatziparasidou A, Konstantinou P, Vlassis G.
Acta Eur Fertil. 1994 Nov-Dec;25(6):331-3.

Term pregnancy after vaginal transplantation in a case of vaginal agenesis with a functional uterus.
Prapas Y, Papanicolaou A, Prapas N, Goutzioulis M, Papanicolaou N.
Acta Eur Fertil. 1993 Mar-Apr;24(2):77-8.

Conservative treatment of ectopic pregnancy with intramuscular administration of methotrexate (MTX/CV).
PrapasJ, Prapas N, Prapa S, Papanikolaou A, Papanikolaou N.
Acta Eur Fertil. 1992 Jan-Feb;23(1):25-8.

Menarche in Greece (compared study of the population of Crete and Thrace).
Prapas N, Bela E, Prapas I, Papanikolaou N.
Acta Eur Fertil. 1989 Sep-Oct;20(5):315-9.

Inhibition of egg development and implantation in rats after post-coital administration of the progesterone antagonist RU 486.
Psychoyos A, Prapas I.
J Reprod Fertil. 1987 Jul;80(2):487-91.

In vitro fertilization as an out-patient procedure.
Venezia R, Comparetto G, Gullo D, Cefalù E, Guastella G, Prapas N, Falcone G, Gabrieli M, Cittadini E.
Acta Eur Fertil. 1985 Jul-Aug;16(4):289-92.