ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εμβρυολογίας (Assisting Hatching, IMSI, FISH, DNA Fragmentation, Endotest)

Το εργαστήριο εμβρυολογίας στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο και καινοτόμο χώρο που ανταποκρίνεται στις τελευταίες προδιαγραφές ποιότητας και υψηλής παροχής υπηρεσιών και είναι πιστοποιημένο από διεθνείς εταιρείες πιστοποίησης για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Απαρτίζεται από έμπειρους, άριστα καταρτισμένους εμβρυολόγους με έντονο ερευνητικό και συγγραφικό έργο με σεβασμό για τις ιδιαιτερότητες του κάθε ζεύγους, για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών υψηλοτάτου επιπέδου.

Το υπερσύγχρονο εργαστήριο εμβρυολογίας χάρη στο άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, διαθέτει τα πλέον εξελιγμένα συστήματα καλλιέργειας εμβρύων, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερά υψηλά ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης και παρέχοντας ότι καλύτερο διαθέτει η σύγχρονη Ιατρική στο συγκεκριμένο τομέα.

Ειδικότερα, το εργαστήριο διαθέτει ειδικό σύστημα καταγραφής των επιπέδων θερμοκρασίας, CO2, pH εντός των κλιβάνων καλλιέργειας των εμβρύων προκειμένου να ελέγχεται συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των μηχανημάτων των εργαστηρίου. Επιπλέον, το εργαστήριο διαθέτει ειδικό σύστημα για τη συνεχή καταγραφή των συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας αλλά και οργανικών σωματιδίων εντός του χώρου του εργαστηρίου, εξασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον ανώτατης ποιότητας για τις διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης και καλλιέργειας των εμβρύων. Τα ειδικά αυτά συστήματα καταγραφής του εργαστηρίου εμβρυολογίας είναι ενεργά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και σε μη εργάσιμες μέρες είναι συνδεδεμένα με ειδικό σύστημα Alert, το οποίο ειδοποιεί τον Βιολόγο Υπηρεσίας, για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει.

Η φύλαξη των κατεψυγμένων ωαρίων, των εμβρύων αλλά και του σπέρματος γίνεται σε δοχεία υγρού αζώτου, στα οποία έχουν ενσωματωθεί ειδικοί ανιχνευτές συνεχούς καταγραφής θερμοκρασιών.

Επιπροσθέτως, το εργαστήριο εμβρυολογίας αλλά και το κέντρο συνολικά διαθέτει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ιχνηλάτισης όλων των βιολογικών υλικών και των διαδικασιών των ασθενών μας, ένα σύστημα τεχνολογίας αιχμής, το Cosmos.

Τα εργαστήριο είναι επιφορτισμένο με τη άριστη παροχή υπηρεσιών προς το ζευγάρι για το σύνολο των τελευταίων και πιο αποτελεσματικών στρατηγικών εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπως είναι η κλασσική εξωσωματική (IVF), η υαλοποίηση (κατάψυξη), η μικρογονιμοποίηση (ICSI), η μεταφορά εμβρύων, η υαλοποίηση ωαρίων και εμβρύων με εξαιρετικά ποσοστά επιβίωσης μετά την απόψυξη καθώς και ένα άριστο, ευέλικτο ως προς τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ζευγαριού πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων και εμβρύων.

Προηγμένες Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Κάθε περιστατικό υπογονιμότητας που αντιμετωπίζουμε στο ΙΑΚΕΝΤΡΟ είναι ξεχωριστό! Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση εφαρμόζουμε πληθώρα σύγχρονων – εξατομικευμένων τεχνικών, προκειμένου να αυξήσουμε το ποσοστό επιτυχίας κάθε προσπάθειας.

Υποβοηθούμενη εκκόλαψη εμβρύων (Assisting Hatching)

Τα έμβρυα, κατά τα πρώτα στάδια της εξέλιξής τους, περιβάλλονται από ένα εξωτερικό κάλυμμα, τη διαφανή ζώνη, η οποία προφυλάσσει τα εμβρυικά κύτταρα. Στη συνέχεια όμως περί την 5η-6η μέρα της διαίρεσης τους, όταν το έμβρυο βρεθεί μέσα στην μήτρα, η ζώνη αυτή διασπάται σε κάποιο σημείο (εκκόλαψη) με τρόπο ώστε το έμβρυο που βρίσκεται στο εσωτερικό της, να εξέλθει προκειμένου να εμφυτευτεί στο ενδομήτριο και να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης των εμβρύων κρίνεται απαραίτητη η υποβοήθηση της εκκόλαψης μειώνοντας το πάχος της διαφανούς ζώνης. Η διαδικασία πραγματοποιείται την ημέρα της εμβρυομεταφοράς και γίνεται με τη χρήση ειδικού laser. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες εμφύτευσης του εμβρύου στη μήτρα.

Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη εμβρύων πριν την εμβρυομεταφορά συστήνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 37 ετών
 • Σε κρυοσυντηρημένα έμβρυα
 • Σε γυναίκες με “φτωχή” απάντηση στις ορμόνες (poor responders)
 • Σε γυναίκες με τιμές FSH υψηλότερες του μέσου όρου

Έγχυση μορφολογικά επιλεγμένων σπερματοζωαρίων εντός του ωαρίου (IMSI)

Η επιλογή των σπερματοζωαρίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την γονιμοποίηση των ωαρίων του ζευγαριού γίνεται με βάση τα κριτήρια της μορφολογίας και της κινητικότητας. Ωστόσο, σε ορισμένα ζευγάρια η αξιολόγηση αυτή δεν είναι αρκετή. Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις όπως σοβαρής ανδρικής υπογονιμότητας που σχετίζεται με κακή μορφολογία δείγματος και έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλό ποσοστό γονιμοποίησης ή  με χαμηλή ποιότητα εμβρύων σε  προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες και αποβολές, συνιστάται η μέθοδος της επιλογής μορφολογικά άρτιων σπερματοζωαρίων και η ακόλουθη έγχυσή τους στα ωάρια. Η μέθοδος αυτή παρέχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα σε σχέση με τη μικρογονιμοποίηση (ICSI) καθώς επιτρέπεται η λεπτομερέστερη επιλογή των σπερματοζωαρίων που πραγματοποιείται μέσω ενός ειδικού μικροσκοπίου πολύ υψηλής ανάλυσης. Τα καλύτερα σπερματοζωάρια επιλέγονται  με βάση συγκεκριμένα μορφολογικά κριτήρια. Κατ’αυτόν τον τρόπο, η καλύτερη μορφολογία σπερματοζωαρίων πιθανολογείται ότι να συσχετίζεται με καλύτερη δυναμική ανάπτυξης καλύτερης ποιότητας εμβρύων και τελικά φέρνει το πιθανά αυξημένο ποσοστό κυήσεων.

Φθορίζων υβριδισμός σε σπερματοζωάρια (FISH σπέρματος)

Πολλές φορές, οι αποτυχημένες προσπάθειες επίτευξης εγκυμοσύνης ή οι επαναλαμβανόμενες αποβολές που αντιμετωπίζει το ζευγάρι, ενδεχομένως να κρύβουν γενετικές ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες που εντοπίζονται στα σπερματοζωάρια του συζύγου. Οι ανωμαλίες αυτές κατά τη γονιμοποίηση του ωαρίου και την σύντηξη των πυρήνων, μεταβιβάζονται και στο γενετικό υλικό του εμβρύου, και σε περιπτώσεις για παράδειγμα σοβαρής χρωμοσωμικής ανευπλοειδίας μπορεί να αποτελέσουν και το αίτιο αποβολής εμβρύου.

Τι είναι και πως εφαρμόζεται η τεχνική σε σπερματοζωάρια
Το δείγμα σπέρματος κατόπιν αξιολόγησης όλων των παραμέτρων (συγκέντρωση, κινητικότητα, μορφολογία) υφίσταται πλύση και κατόπιν μονιμοποίηση ώστε να πραγματοποιηθεί η τεχνική. Στο FISH χρησιμοποιούνται ειδικοί φθορίζοντες ανιχνευτές οι οποίοι προσδένονται σε περιοχές DNA στα χρωμοσώματα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, με τη μορφή φθορισμού των ανιχνευτών, εντοπίζονται τυχόν ανευπλοειδίες στα 12 εξεταζόμενα χρωμοσώματα και το αποτέλεσμα αποτυπώνεται σε μορφή ποσοστού.

Τα αποτελέσματα της τεχνικής είναι αρκετά διαφωτιστικά και μπορούν να αποκαλύψουν για παράδειγμα ένα ανώμαλο ποσοστό ανευπλοειδίας στο χρωμόσωμα Υ, που μπορεί να συσχετιστεί με ανωμαλία στους γενετικούς τόπους που προκαλούν αζωοσπερμία στον άνδρα. Ο ιατρός αξιολογεί τα αποτελέσματα και ανάλογα με το ποσοστό ανευπλοειδίας αλλά και το χρωμόσωμα-τα όπου εντοπίζεται αυτό, θα κατευθύνει το ζευγάρι στην κατάλληλη μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Έλεγχος κατακερματισμού DNA σπερματοζωαρίων (DNA fragmentation)

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει πως αυξημένα επίπεδα κατακερματισμού του DNA σπερματοζωαρίων, που οφείλονται σε υψηλό οξειδωτικό στρες, μπορούν να αποτελέσουν αιτία μη επίτευξης εγκυμοσύνης για το ζευγάρι.  Οι μελέτες αυτές δείχνουν πως σε δείγματα σπέρματος όπου το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με βλάβες στο DNA είναι μεγαλύτερο του 30%, η πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης μειώνεται σημαντικά.

Η εξέταση για ύπαρξη βλαβών του σπερματικού γενετικού υλικού (DNA fragmentation) συστήνεται:

 • Σε ζευγάρια με περισσότερες από 3 συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης
 • Σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης όπου παρατηρείται διακοπή της εξέλιξης των εμβρύων τις πρώτες ημέρες μετά τη γονιμοποίηση
 • Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αποβολών
 • Σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας

Η εξέταση του επιπέδου κατακερματισμού του DNA σπερματοζωαρίων δεν συσχετίζεται με τις παραμέτρους που εξετάζονται στο σπερμοδιάγραμμα. Συνεπώς, δείγματα με φυσιολογική συγκέντρωση, κινητικότητα και μορφολογία σπερματοζωαρίων μπορούν να έχουν αυξημένα ποσοστά κατακερματισμού του DNA καθώς και το αντίστροφο.

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, η θεραπεία που συνιστάται για τον άνδρα είναι η χορήγηση αντιοξειδωτικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών. Εάν δεν υπάρξει βελτίωση μετά τη θεραπεία, ενδεχομένως να χρειαστεί βιοψία όρχεως ή αναρρόφηση σπερματοζωαρίων (TESE ή FNA), προκειμένου το DNA των σπερματοζωαρίων που λαμβάνονται να έχουν μικρότερο βαθμό αλλοιώσεων.

Καινοτόμα τσιπ διαλογής σπέρματος για περιορισμό της κατάτμησης του DNA σπερματοζωαρίων

Ο κατακερματισμός του DNA των σπερματοζωαρίων, έχει δειχθεί ότι συσχετίζεται με μειωμένα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης διότι οι μέχρι σήμερα γνωστές τεχνικές απομόνωσης και εμπλουτισμού σπέρματος, δεν έχουν τη δυνατότητα να απομονώσουν εκείνα τα σπερματοζωάρια που έχουν χαμηλό δείκτη κατακερματισμού του γενετικού τους υλικού (DNA fragmentation).

Για την άρση του παραπάνω περιορισμού, προσφέρεται μια νέα μέθοδος επιλογής και εμπλουτισμού του σπέρματος, η συσκευή διαλογής σπέρματος.

Πρόκειται για ένα μικρορευστονικό chip μιας χρήσης, όπου τα λειτουργικά σπερματοζωάρια απομονώνονται απευθείας από το ακατέργαστο δείγμα σπέρματος, προσφέροντας ένα εμπλουτισμένο πληθυσμό φυσιολογικών σπερματοζωαρίων με βελτίωση όλων των βιολογικών παραμέτρων, ακόμα και του DNA fragmentation.

Αυτό το καινοτόμο τσιπ διαλογής σπέρματος:

 • Βασίζει την δράση του στη μικρορευστονική δυναμική (microfluidics) μιμούμενο το φυσιολογικό τρόπο καθοδήγησης των σπερματοζωαρίων στο ωάριο, μέσω της τραχηλικής βλέννης, της μήτρας και των σαλπίγγων. Στο τσιπ τα φυσιολογικά και λειτουργικά σπερματοζωάρια περνούν διαμέσου των μικροπόρων, σε αντίθεση με τα  νεκρά ή λιγότερο κινητικά σπερματοζωάρια ή αυτά με μορφολογικές ανωμαλίες.
 • Μετά τη διαλογή το δείγμα παρουσιάζει καλύτερη μορφολογία και κινητικότητα, μικρότερο ποσοστό κατακερματισμού DNA και χαμηλότερα επίπεδα ROS (ελεύθερες ρίζες οξυγόνου) σε σχέση με το αρχικό δείγμα.
 • Εξαλείφει τις επιβλαβείς συνέπειες (αύξηση ROS) των συμβατικών μεθόδων διαχωρισμού σπέρματος, ενώ δεν απαιτεί καμία προεργασία του δείγματος, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόλυνσης.
 • Παρέχει το τελικό δείγμα σε μόλις 30 λεπτά μειώνοντας το χρόνο προετοιμασίας.

ENDOTEST