ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Υαλοποίηση (Vitrification)

Η κατάψυξη γενετικού υλικού συντηρεί κύτταρα, ιστούς και όργανα με στόχο την αναστολή των μεταβολικών τους δραστηριοτήτων.

Παρ’ όλο που η «αργή» κατάψυξη επιτρέπει την συντήρησή τους για απεριόριστο χρονικό διάστημα, η μείωση και η μετέπειτα αύξηση της θερμοκρασίας συχνά έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών, ιδιαίτερα μεταξύ των θερμοκρασιών ∼0°C με −15°C. Έτσι κατά την διαδικασία της κατάψυξης τα κύτταρα εκτίθενται σε διαφορετικές πιέσεις (θερμικές, χημικές και μηχανικές) οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την σωστή τους λειτουργία.

Η υαλοποίηση είναι μία εναλλακτική προσέγγιση της «αργής» κατάψυξης που επιτρέπει την ψύξη ζωντανών ιστών και κυττάρων σε θερμοκρασίες κατάψυξης με την ταυτόχρονη αποφυγή δημιουργίας εξωκυτταρικού και ενδοκυτταρικού πάγου. Πρόκειται για μία επαναστατική τεχνική που επιτυγχάνει την μετατροπή ενός υλικού σε υαλώδη μορφή, ελεύθερη από κρυσταλλική δομή μέσω της χρήσης αυξημένων συγκεντρώσεων ειδικών κρυοπροστατευτικών μορίων και της ταχύτατης μείωσης της θερμοκρασίας. Τα ωάρια και έμβρυα προς υαλοποίηση, εκτίθενται σε ειδικά κρυοπροστατευτικά διαλύματα και κατόπιν τοποθετούνται σε ειδικές παγιέτες, που σφραγίζονται ερμητικά. Στη συνέχεια, βυθίζονται κατευθείαν σε υγρό άζωτο στους -196°C όπου και αποθηκεύονται.