ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κατάψυξη Εμβρύων

Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από την γέννηση του πρώτου παιδιού προερχόμενο από παγωμένο ανθρώπινο έμβρυο και πλέον στις μέρες μας η τεχνική της κρυοσυντήρησης των εμβρύων είναι ευρέως διαδεδομένη.

Δεδομένου ότι κατά την διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης δημιουργούνται συνήθως περισσότερα του ενός έμβρυα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των εμβρύων άριστης ποιότητας προς εμβρυομεταφορά, αυτόματα δημιουργείται και η ανάγκη κρυοσυντήρησης των υπολειπόμενων εμβρύων που παρουσιάζουν φυσιολογική εξέλιξη και μορφολογία. Τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα διατηρούνται στο εργαστήριο υπό άριστες συνθήκες σε ειδικά δοχεία με υγρό άζωτο και μπορούν να αποψυχθούν για εμβρυομεταφορά οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Η μέθοδος κρυοσυντήρησης των εμβρύων έχει αποδειχθεί σωτήρια στην περίπτωση υπερδιέγερσης των ωοθηκών, όταν η εμβρυομεταφορά δεν ενδείκνυται. Επιπλέον, η λεγόμενη στρατηγική κατάψυξης όλων των εμβρύων (freeze all) που παράγονται από έναν κύκλο εξωσωματικής δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η εμβρυομεταφορά σε επόμενο κύκλο, κατά τον οποίο η γυναίκα δεν θα έχει υποστεί ορμονική διέγερση των ωοθηκών. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται τυχόν αρνητική επίδραση των ορμονών που χρησιμοποιούνται για την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας στη δεκτικότητα της μήτρας.

Στο εργαστήριό μας χρησιμοποιείται η νέα μέθοδος της υαλοποίησης για την κρυοσυντήρηση των εμβρύων, η οποία έχει συμβάλει στην βελτίωση των αποτελεσμάτων προστατεύοντας τα έμβρυα από την δημιουργία κρυστάλλων πάγου. Το ποσοστό επιβίωσης των κρυοσυντηρημένων εμβρύων στην μονάδα μας αγγίζει το 100% με ποσοστά εγκυμοσύνης παρόμοια με αυτά των μη κρυοσυντηρημένων εμβρύων.

Η αποθήκευσή των εμβρύων ισχύει για περίοδο 5 ετών, ενώ στο τέλος αυτής της περιόδου δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 5 έτη. Μετά την πάροδο των παραπάνω προθεσμιών τα έμβρυα είτε διατίθενται για ερευνητικούς και θεραπευτικούς σκοπούς είτε καταστρέφονται, κατόπιν συναίνεσης του ζευγαριού.