ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δωρεά Εμβρύων

Η Δωρεά Εμβρύων συνιστάται σε ζευγάρια με αζωοσπερμία (απουσία σπέρματος) ή έλλειψη ωαρίων, που θέλουν να αποκτήσουν ένα παιδί. Στις περιπτώσεις αυτές, γίνονται οι ίδιες εξετάσεις, που γίνονται στην Δωρεά Ωαρίων καθώς και στην Δωρεά Σπέρματος, ενώ τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλά όπως στις περιπτώσεις Δωρεάς των Ωαρίων.