ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Aνδρολογίας

Το εργαστήριο ανδρολογίας της εταιρείας μας αποτελεί ένα σύγχρονο χώρο όπου πραγματοποιείται η αξιολόγηση καθώς και η ετοιμασία των δειγμάτων σπέρματος για τις διαδικασίες της εξωσωματικής γονιμοποίησης ή σπερματέγχυσης.

Ο χώρος αυτός ακολουθεί τις τελευταίες προδιαγραφές στη ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Απώτερος στόχος του εργαστηρίου είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών του ζευγαριού πάντα με γνώμονα τη σύγχρονη Ιατρική και την συνεχή βελτίωση.

To εργαστήριο ανδρολογίας είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα ειδικά για την επεξεργασία των δειγμάτων σπέρματος και την πραγματοποίηση εξετάσεων που αφορούν την ανεύρεση των αιτίων της ανδρικής υπογονιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, στο εργαστήριο ανδρολογίας πραγματοποιείται:

  • Η αξιολόγηση των παραμέτρων που καθορίζουν την ποιότητα του σπέρματος είτε για διαγνωστικούς λόγους (σπερμοδιάγραμμα), είτε για να χρησιμοποιηθεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση ή σπερματέγχυση.
  • Η επεξεργασία και ο εμπλουτισμός μέσω ειδικών διαδικασιών (Τεχνική διαβάθμισης πυκνότητας Percoll, Τεχνική ανάδυσης (swim up)) των δειγμάτων σπέρματος που θα χρησιμοποιηθούν σε τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης ή σπερματέγχυσης (IUI,IVF,ICSI).
  • H κρυοσυντήρηση δειγμάτων σπέρματος με στόχο τη χρήση τους σε δεύτερο χρόνο από το ζευγάρι καθώς και η απόψυξη δειγμάτων σε τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης
  • Ο έλεγχος κατακερματισμού του DNA σπερματοζωαρίων δείγματος λόγω υψηλού οξειδωτικού στρες, που αποτελεί αίτιο μη επίτευξης εγκυμοσύνης στο ζεύγος
  • Η επιλογή του κατάλληλου δότη για το άτομο ή το ζευγάρι που επιθυμεί να υποβληθεί σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, με τη μέθοδο της δωρεάς σπέρματος, όσον αφορά στα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και στην αύξηση της πιθανότητας επίτευξης εγκυμοσύνης. Το εργαστήριο ανδρολογίας διαθέτει ένα ισχυρό, ευέλικτο και με μεγάλο εύρος επιλογών πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ζεύγους αλλά και του ατόμου.

Στο χώρο του εργαστηρίου συνυπάρχουν δύο χώροι: ένας για την συλλογή των δειγμάτων σπέρματος φιλικούς προς τον άνδρα και ένα χειρουργείο όπου διενεργείται βιοψία όρχεως αλλά και αναρρόφηση σπερματοζωαρίων από τον όρχι ή την επιδιδυμίδα (TESE ή FNA) σε περιπτώσεις όπου οι άλλες τεχνικές αντιμετώπισης της ανδρικής υπογονιμότητας έχουν αποτύχει.

Το εργαστήριο ανδρολογίας διαθέτει έναν υπερσύχρονο χώρο φύλαξης των κρυοσυντηρημένων δειγμάτων σπέρματος (Cryobank), ειδικά προσαρμοσμένο και με υψηλή προστασία.

Το εργαστήριο ανδρολογίας, διαθέτει υπερσύγχρονο και με υψηλή προστασία διαμορφωμένο χώρο με εξειδικευμένο σύστημα καταγραφής των θερμοκρασιών εντός των δοχείων φύλαξης. Μέσω των εσωτερικών αισθητήρων σε κάθε δοχείο επιτρέπεται η συνεχής και απρόσκοπτη καταγραφή των θερμοκρασιών 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα με δυνατότητα ειδοποίησης και κατά τις μη εργάσιμες ώρες.

MACS ( Mαγνητικός Διαχωρισμός Σπερματοζωαρίων)

Η μέθοδος MACS βασίζεται στον ανοσο-μαγνητικό διαχωρισμό και επιλογή των καλής ποιότητας σπερματοζωαρίων, που είναι ικανά να γονιμοποιήσουν τα ωάρια, απορρίπτοντας τα κακής ποιότητας σπερματοζωάρια (αποπτωτικά). Τα αποπτωτικά σπερματοζωάρια έχουν υποστεί κάποια βλάβη στο γενετικό τους υλικό, με αποτέλεσμα την σταδιακή αποσύνθεσή τους, και όταν παρατηρείται υψηλό ποσοστό τους στο δείγμα (>30%), τότε μπορεί να υπάρξει πρόβλημα υπογονιμότητας.

Πως λειτουργεί το MACS?
Η μέθοδος στηρίζεται στη χρήση μαγνητικών νανοσφαιριδίων τα οποία φέρουν στην επιφάνεια τους ειδικά αντισώματα, ώστε να αναγνωρίζουν και να προσκολλώνται στα αποπτωτικά μόνο σπερματοζωάρια  του σπέρματος. Στη συνέχεια το δείγμα διέρχεται  από ένα μαγνητικό φίλτρο το οποίο δεσμεύει τα αποπτωτικά σπερματοζωάρια, ενώ αφήνει να περάσουν ελεύθερα τα φυσιολογικά.

Η νέα αυτή μέθοδος οδηγεί 1) στην αύξηση των ποσοστών γονιμοποίησης τόσο μετά από κλασσική-συμβατική γονιμοποίηση (IVF) όσο και μετά από μικρογονιμοποίηση (ICSI), 2) στην βελτίωση της ποιότητας των εμβρύων και 3) στην αύξηση του ποσοστού σχηματισμού βλαστοκύστεων και κατ’ επέκταση στην αύξηση των ποσοστών εγκυμοσύνης.

Το MACS συνιστάται σε περιπτώσεις

  • με υψηλό DNA Fragmentation
  • με υψηλό ποσοστό ανώμαλων σπερματοζωαρίων
  • με χαμηλή εμβρυική ποιότητα
  • με αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής και αποβολές

Επιλογή ώριμων και υψηλής ποιότητας σπερματοζωαρίων μέσω πρόσδεσης στον δείκτη Hyalouronan

H διαδικασία της μικρογονιμοποίησης (ICSI) περιλαμβάνει την επιλογή κατάλληλων σπερματοζωαρίων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να γονιμοποιήσουν τα ωάρια ενός ζευγαριού. Η επιλογή αυτή στηρίζεται στην αξιολόγηση της μορφολογίας και της κινητικότητάς τους. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν ελέγχει τη γενωμική ακεραιότητα (γενετική σύσταση)  των επιλεγμένων σπερματοζωαρίων και δεν εξασφαλίζεται η βέλτιστη γενετική συνεισφορά στο ζυγωτό. Το Hyalouronan αποτελεί έναν δείκτη του συμπλόκου κοκκιωδών κυττάρων που περιβάλλουν το ωάριο. Τα ώριμα σπερματοζωάρια διαθέτουν στην κεφαλή τους υποδοχέα σύνδεσης με τον δείκτη αυτόν, ενώ τα ανώριμα σπερματοζωάρια, που χαρακτηρίζονται και από αυξημένα ποσοστά κατακερματισμού του DNA, δεν διαθέτουν υποδοχέα ώστε να συνδεθούν. Συνεπώς, το Hyalouronan  αποτελεί και ένα δείκτη ποιότητας των σπερματοζωαρίων.

Επίσης, διαθέτει δύο καινοτόμα προϊόντα επιλογής σπέρματος που αξιοποιούν το δείκτη αυτό, το ειδικό τρυβλίο μικρογονιμοποίησης (PICSI dish) και το μέσο γονιμοποίησης (SpermSlow). To τρυβλίο PICSI διαθέτει κουκίδες που περιέχουν τον δείκτη Hyalouronan, ενώ ο δείκτης περιέχεται και στο μέσο SpermSlow. Στην περίπτωση και των δύο υλικών, εξασφαλίζεται η επιλογή σπερματοζωαρίων με χαμηλό βαθμό κατακερματισμού στο DNA και χρωμοσωμικών ανευπλοειδιών, ενώ παρατηρούνται και μικρότερα ποσοστά πρόωρων αποβολών και υψηλότερος βαθμός ανάπτυξης εμβρύων και καλύτερη ποιότητα βλαστοκύστεων.

Οι προαναφερθείσες εξετάσεις (MACS, Hyalouronan), εφαρμόζονται μόνο όταν ζητηθεί.