ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Συνήθως ο ορμονικός έλεγχος του άντρα απαιτείται όταν υπάρχει παθολογικό σπερμοδιάγραμμα και πρόβλημα γονιμότητας.

Είναι μια εξέταση αίματος όπου εξετάζονται τα επίπεδα τεστοστερόνης, FSH, LH, προλακτίνης, οιστραδιόλης και κορτιζόλης, των ορμονών δηλαδή που παράγονται στον υποθάλαμο, την υπόφυση και τους όρχεις και εμπλέκονται άμεσα στην παραγωγή του σπέρματος.

Σχέση ορμονών-υπογονιμότητας στον άντρα
Η σπερματογένεση (παραγωγή σπερματοζωαρίων) στον άντρα, προκαλείται μετά από διέγερση του όρχι, από ορμόνες  (γοναδοτροπίνες, ή FSH, ή LH) που παράγονται στην υπόφυση του εγκεφάλου. Οι ορμόνες αυτές, διεγείρουν τον όρχι  να παράγει τεστοστερόνη και μέσω αυτής, το σπερματικό επιθήλιο να παράγει ικανοποιητικό αριθμό ώριμων σπερματοζωαρίων ικανά για γονιμοποίηση. Τυχόν δυσλειτουργία στην υπόφυση ή στους όρχεις, όσον αφορά στην παραγωγή των ορμονών αυτών, μπορεί να έχει αντίκτυπο στη γονιμότητα του άντρα.

Επίσης, τυχόν δυσλειτουργία των αδένων  αυτών, μπορεί να οφείλεται σε κάποια γενετική ανωμαλία του άνδρα, όπως για παράδειγμα το σύνδρομο Kallmann.

Προεργασία και διαδικασία ορμονικού ελέγχου
Κατά το χρονικό διάστημα πριν τον ορμονικό έλεγχο, κρίνεται απαραίτητη η πλήρης ενημέρωση του γιατρού σχετικά με τη λήψη ουσιών όπως ανδρογόνα, στεροειδή, κλομιφαίνη, οιστρογόνα κ.α καθώς μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Ο ορμονικός έλεγχος περιλαμβάνει μια αιμοληψία, η οποία συνήθως πραγματοποιείται τις πρωινές ώρες, όπου παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα ορμονών.

Μετά τον ορμονικό έλεγχο
Η αξιολόγηση των ορμονικών τεστ για κάθε ορμόνη ξεχωριστά, γίνεται από τον κλινικό γιατρό ο οποίος από τα αποτελέσματα αυτά, θα σχηματίσει σαφή εικόνα ως προς τα αίτια της προβληματικής σπερματογένεσης και θα προτείνει την κατάλληλη αγωγή  για το ζευγάρι με στόχο την επιτυχή γονιμοποίηση.